Barion Pixel

Általános szerződési feltételek

​ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF, vagy Általános Szerződési Feltételek) rendezik a Diszkontállás Kft. (Székhely: 3000 Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 85., Cg. 10 09 030185, Adószám: 11676610-2-10 - a továbbiakban, mint Szolgáltató) tulajdonát képező www.hr112.eu weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtására és igénybevételére vonatkozó jogokat és kötelezettségeket.

A II. fejezetben körülírt díjköteles Szolgáltatásokat a Szolgáltató kizárólag az egyedi szerződések hatályba lépését követően nyújtja. Az egyedi szerződések a jelen ÁSZF III. fejezetében, valamint a Felhasználási Feltételekben rögzítettek szerint jönnek létre.

Jelen ÁSZF a hatálya a regisztrált Felhasználókra, és a jelen ÁSZF szerződés megkötött egyedi szerződések mindegyikére irányadó, és az egyedi szerződések eltérő és kifejezett rendelkezésének hiányában a jelen ÁSZF tekintendő irányadónak.

A Regisztrációval a Felhasználó részéről a jelen ÁSZF, a Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi Szabályzat megismertnek és elfogadottnak minősül.

Nem regisztrált, avagy regisztrált, de szolgáltatást igénybe nem vevő felhasználókra a jelen ÁSZF, a Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezései annyiban irányadóak, amennyiben a weboldal használata során bármely aktivitására vonatkozóan a jelen Szerződés, a Felhasználási Feltételek vagy az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezést tartalmaz.

FOGALMAK

Weboldal: www.hr112.eu

Szolgáltató Diszkontállás Kft.

Felhasználó: az a természetes személy, aki 18. életévét betöltötte, továbbá az a szervezet, akit kapcsolattartója képvisel, hozzáfér a hr112.eu weboldalhoz, és regisztrációját elvégezte

Megrendelő az a Felhasználó, aki valamely Szolgáltatást megrendeli

Látogató: a Weboldalt regisztráció nélkül használó személy

Adminisztrátorok: a Weboldal üzemeltetői

Regisztráció: az a folyamat, amelyben a Felhasználóvá válni kívánó személy azonosításához szükséges adatait megadja. A regisztrációval a Felhasználó elfogadja a jelen ÁSZF és az adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit.

Bejelentkezés: regisztrált Felhasználók belépése az oldalra azonosító, illetve jelszó megadásával

Profil: Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatok tárolására szolgáló felület

SZOLGÁLTATÁSOK

Szolgáltató kötelezettséget vállal a Szolgáltatások szerződésszerű biztosítására, míg a jelen fejezetben részletezett egyes esetekben a Megrendelő jelen ÁSZF és az egyedi szerződésben foglaltak szerint díj megfizetésére vállal kötelezettséget. A Megrendelő vállalja, hogy a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban megtesz minden olyan, az érdekkörébe tartozó cselekményt, illetve megad minden olyan információt, amely a Szolgáltatás nyújtásához szükséges.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés csak abban az esetben minősül a Szolgáltató által elfogadottnak, ha a megrendelés ellenértéke a Szolgáltató számláján jóváírásra kerül.

Regisztráció nélkül is igénybe vehető szolgáltatás az álláshirdetések böngészése (a jelentkezéshez azonban Regisztráció, illetve Bejelentkezés szükséges)

Regisztrált Felhasználók által igénybe vehető szolgáltatások:

Álláskeresők számára

Álláshirdetések böngészése, és különböző szempontok szerinti kereshetősége (ingyenes)

Keresések mentése (ingyenes)

Automatikus értesítés, amennyiben a mentett keresésnek megfelelő hirdetés kerül rögzítésre a Weboldalon (ingyenes)

Jelentkezés az kiválasztott álláshirdetésre a hirdetésben megjelenő elérhetőségeken, avagy a „Jelentkezem” gomb megnyomásával (ingyenes)

Jelentkezési űrlap kitöltésével egyidejűleg csatolmány feltöltése. A csatolmány kizárólag dokumentum típusú lehet (MS Office, OpenOffice, PDF), és nem haladhatja meg a 2 MB méretet (ingyenes)

Hirdetések mentése (az elmentett hirdetések addig láthatóak, ameddig az adott hirdetés aktív) (ingyenes)

személyes adatok módosítása (ingyenes)

Állást kínálók számára

Álláshirdetés létrehozása (díjköteles). 

Automatikus értesítések fogadása (részletek a V. fejezetben)

Hirdetés módosítása (ingyenes, kivéve ha a Megrendelő díjköteles szolgáltatással kívánja bővíteni a hirdetését ) Nem módosítható a hirdetés határideje.

Statisztika az egyes hirdetések eredményességéről

Hirdetés részletező adatlapjának megjelenése

Jelentkezésre kattintások

Hány felhasználó mentette el magának

Hány látogatót ért el hírlevélen keresztül

Saját lejárt hirdetések közötti keresés (ingyenes)

Lejárt hirdetés újra aktiválása (díjköteles)

Szolgáltatásainkról itt tájékozódhat: /hirdetesi-csomagok.html

A hirdetések aktivitásának időtartama egységesen 30 nap, ezt követően a hirdetés archiválásra kerül. A hirdetés (archív állapotban) a végleges törlésig rendelkezésére álló ún. türelmi idő ideje alatt elérhető a Felhasználó számára, a Felhasználónak lehetősége van – díjfizetés mellett - újra aktiválni a hirdetését.  A Megrendelő tudomásul veszi, hogy türelmi időt a Szolgáltató határozza meg, melynek időtartamáról az egyedi megrendelés visszaigazolásban tájékoztatja a Megrendelőt.

A regisztráció törlésekor a még aktív hirdetések automatikusan törlődnek.

A Megrendelőnek lehetősége van a hirdetés közzétételének leállítására és újraindítására a felhasználható időkeret terhére bármikor. A hirdetés újra aktiválása díjmentes. 

A Megrendelő a hirdetés lejártát követő 30 napig töltheti le az adott hirdetés kapcsán érkezett jelentkezéseket.

A jelentkezések letöltésére a felhasználói profilon keresztül van lehetőség.

HIRDETÉS MEGRENDELÉSE, AZ EGYEDI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

Megrendelő az álláshirdetését a Hirdetés Feladása menüpontban a hirdetés típusának, a hirdetés megőrzése határidejének kiválasztása után, a hirdetésfeladási űrlap kitöltésével és a Hirdetés mentése gomb megnyomásával helyezheti készenlétbe. A hirdetés lezárása előtt a Megrendelőnek lehetősége van egy összesítő adatlapon ellenőrizni hirdetését, és szükség esetén visszatérni a szerkesztéshez.

A hirdetés a megrendelés visszaigazolásával aktívvá válik és megjelenik a Weboldalon.

A Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy a megjelenő hirdetést bármikor moderálja, és amennyiben az ÁSZF, Felhasználási Feltételek vagy Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseivel összhangban nem álló körülményeket észlel, úgy javaslatot tesz a módosításra. Amennyiben ezt a javaslatot a Megrendelő nem fogadja el, vagy arra 3 munkanapon belül nem reagál, úgy a Szolgáltató jogosult a hirdetés törlésére. Ilyen esetben a Szolgáltatás teljesítettnek minősül és a Megrendelő a már megfizetett díj visszaigénylésére nem jogosult.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató elsősorban a Megrendelő által a regisztrációja során megadott adatok alapján jeleníti meg a Hirdetést. Ezen túlmenően a Megrendelő köteles a valóságnak megfelelő adatokat megadni a megrendelés, valamint az egyedi szerződés kapcsán, tehát folyamatosan köteles ellenőrizni adatainak és a megrendelése tartalmának helyességét. Amennyiben a Megrendelő az adatokban elírást, vagy hibát észlel, vagy a hirdetés tartalmában módosítani kíván, erre a saját profiljában lehetősége van.

A Szolgáltató és a Megrendelő között az egyedi szerződés a hirdetés készenlétbe helyezésével (lsd. 1. pont) jön létre, és a díj Szolgáltató számláján történő jóváírásával hatályosul.

A Megrendelő részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a Megrendelő jelentős mértékben megszegi  az ÁSZF, Felhasználási Feltételek vagy Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit; a hirdetés jogszabálysértő, megtévesztő, illetve ha a hirdető a saját weboldalára navigálja az álláskeresőt, ahol további állásajánlatok elérhetők. Ilyen esetben a Szolgáltató megtagadhatja a hirdetés közzétételét, avagy törölheti a már megjelent hirdetést.

FIZETÉSI FELTÉTELEK  

A hirdetés készenlétbe helyezését követően a Megrendelőnek az alábbi lehetőségei vannak a fizetésre:

Banki átutalás e-mailben küldött díjbekérő alapján

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Átutalással teljesített megrendelés esetén a Megrendelő a Szolgáltató által kiállított számlán szereplő fizetési határidőig köteles a díjat megfizetni.

A számla kiegyenlítésével kapcsolatos bankköltségek a Megrendelőt terhelik. Külföldi megrendelés esetén a külföldi és a belföldi bankköltség is a Megrendelőt terheli.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő Polgári Törvénykönyvben a vállalkozások közötti szerződésekre meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni.

AUTOMATIKUS ÉRTESÍTÉSEK

A Felhasználó a 2.-12. pontokban rögzített esetekben kap automatikus értesítést a regisztrációkor megadott elektronikus levelezési (e-mail) címére

A Weboldalra történő regisztráció, valamint a Regisztráció törlésekor

A jelszó emlékeztető funkció során a felhasználó az új jelszóról értesítést kap

Hirdetés felvételekor:

Sikeres online banki fizetés esetén a rendelés adatait, a tranzakció adatait. az elektronikus számlát, valamint a hirdetés aktívvá válására vonatkozó értesítést

Sikertelen online banki fizetés esetén a rendelés adatait, a tranzakciós visszaigazolást, amely tartalmazza az elutasítás okát és egy díjbekérőt

Átutalásos fizetés esetén a rendelés adatait, valamint egy számlát

Adminisztrátor által hirdetés fizetettre állításakor a hirdetést feladó Felhasználó megkapja a rendelés adatait, egy rövid ismertetőt, hogy miért kapja a levelet.

Hirdetés lejárata előtt 5 nappal értesítést kap a hirdetést feladó Felhasználó, a jelentkező, aki jelentkezett a hirdetésre, valamint az a felhasználó, aki mentette magának a hirdetést

A hirdetés lejáratakor értesítést kap a hirdetést feladó Felhasználó, a jelentkező, aki jelentkezett a hirdetésre, valamint az a felhasználó, aki mentette magának a hirdetést

A mentett kereséseknek megfelelő új hirdetésekről értesítést kapnak azok, akik ezt a szolgáltatást keresésük mellé megrendelték.

A hirdetést feladó Felhasználók értesítést kapnak, ha hirdetésüket az adminisztrátor letiltotta

Regisztráció megszüntetésekor a felhasználó értesítést kap arról, hogy adatai a rendszerből törlésre kerültek

Abban az esetben, amikor egy felhasználó jelentkezik egy hirdetésre, mind a hirdető, mind a jelentkező automatikus visszaigazolást kap a jelentkezés tényéről. A hirdetést feladó Felhasználó ideiglenes közvetlen hozzáférésű linket kap. A jelentkező visszaigazolásában a hirdetés részletei, valamint annak közvetlen elérése szerepel. A visszaigazolások személyes adatokat nem tartalmaznak.

Ha egy hirdetést nem relevánsként, vagy ASZF-et sértő tartalomért jelentenek, a bejelentés tényéről az adminisztrátor és a hirdető értesítést kap. A hirdetést feladó Felhasználó anonim módon kap értesítést, tehát a küldő személyéről információt nem kap.

FELELŐSSÉG

Szolgáltató minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy szolgáltatásait folyamatosan biztosítsa, azonban nem vállal felelősséget azokért a hibákért, amelyeket az internet, helyi hálózati elemek, internetes böngésző és/vagy számítógépes infrastruktúra működési zavaraiból fakadó fennakadása, rajta kívül álló esemény, vagy vis maior okoz, és amely a szolgáltatás teljesítését akadályozza vagy ellehetetleníti.

Szolgáltató kizárja felelősségét a szolgáltatásai eredményeként létrejött munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból eredő károkért és egyéb igényekért.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltató a weboldal avagy a megrendelő hirdetésének látogatottsága elmaradása illetve a hirdetés eredménytelensége miatt a szolgáltató nem vonható felelősségre.

Nem vállal felelősséget Szolgáltató az állást keresők által feltöltött önéletrajzok tartalmáért és azok valódiságáért.

Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a weboldalt, és az szolgáltatásokat rendeltetésszerűen és jogszerűen veszi igénybe, betartva a hatályos jogszabályokat, jelen ÁSZF-, a Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi Szabályzat előírásait.

Felhasználó, amennyiben nem természetes személy, folyamatosan biztosítja, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően működő szervezet, és szavatolja, hogy a regisztrációt, valamint a weboldalon végzett egyéb aktivitásokat a képviseletére feljogosított személyek végzik.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a fenti kötelezettségek megszegésével a szolgáltatónak okozott károkért felelősséggel tartozik.

ADATVÉDELEM  

Felhasználó és Szolgáltató vállalják, hogy a weboldal működtetése, illetve használata során hozzáférhetővé vált személyes adatokat, szakmai önéletrajzokat, és az álláskereső hozzájárulásával hozzáférhetővé tett egyéb információkat az Adatvédelmi Szabályzat, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény , valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseinek megfelelően bizalmasan és jogszerűen és célhoz kötötten kezelik.

Felhasználó köteles gondoskodni a birtokába jutott személyes adatok védelméről.

Felhasználó szavatolja a Szolgáltató felé, hogy a regisztráció során feltüntetett kapcsolattartót tájékoztatta arról, hogy adatai (név, e-mailcím, telefonszám) feltüntetésre kerülnek, és hogy azok a Szolgáltató, mint adatkezelő adatbázisába kerülnek, továbbá arról, hogy a Szolgáltatás teljesítése érdekében azokat a Szolgáltató kezeli a szolgáltatás időtartama alatt, illetve azt követően, az egyedi szerződésből folyó jogok és kötelezettségek teljesítése érdekében. Felhasználó szavatolja továbbá a Szolgáltató felé, hogy a Szolgáltató Adatvédelmi Szabályzatát a mindenkori kapcsolattartó személy számára átadja.

Felhasználó kijelenti, hogy az ITT elérhető Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat megismerte, annak rendelkezéseit magára kötelezőnek ismeri el, és kapcsolattartójával megismertette.,.

EGYEBEK

Felhasználó panaszával, reklamációjával írásban az info@hr112.eu címen fordulhat a Szolgáltatóhoz a panaszra vagy reklamációra okot adó körülmény Felhasználó tudomására jutásától 14 napon belül. Ezen határidő elteltével a Szolgáltató nem fogad el reklamációt.

Amennyiben a Felhasználó Fogyasztónak minősül, és panasszal kíván élni, kifogásait az alábbiak szerint terjesztheti elő:

Telefonszám:  (+36-1) 297-0680 email: info@hr112.eu

Postacím: 1185 Budapest, Nagybecskerek utca 32

A telefonon bejelentett panaszt a Felhasználónak legkésőbb az írásbeli panaszra vonatkozó szabályokban meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el. A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítószámmal látja el, a panasz visszakereshetősége érdekében, mely számot a Szolgáltató köteles a Felhasználóval közölni.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül megvizsgálja és érdemben megválaszolja. Amennyiben a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

Jelen ÁSZF 2021. április 2. napjáitól visszavonásig hatályos; az itt nem szabályozott kérdéseket az egyedi szerződések, illetve a vonatkozó jogszabályok rendezik.

A Szolgáltató fenntartja az ÁSZF, a Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi Szabályzat egyoldalú módosításának jogát.